สินค้าพรีเมี่ยม 50 บาท

สินค้า ราคา 50 บาท ใช้เวลาผลิต 20-35 วัน แล้วแต่ชนิดของสินค้า 

สินค้ารวมทำโลโก้แล้ว 1 สี 1 ตำแหน่ง

สินค้าบางชนิด สามารถผลิต  7-15 วันได้ ราคาจะแพงขึ้นอีก 2-3 บาท

 

กระเป๋าพับได้

 500 ชิ้น 60 บาท

 1000 ชิ้น 55 บาท

 3000 ชิ้น 50 บาท

พวงกุญแจสายชาร์จ

 300 ชิ้น 50 บาท

 500 ชิ้น 45 บาท

 1000 ชิ้น 40 บาท

สมุดพร้อม post-it

 500 ชิ้น 60 บาท

 1000 ชิ้น 50 บาท

 3000 ชิ้น 45 บาท

ไฟฉายพกพา

 300 ชิ้น 55 บาท

 500 ชิ้น 50 บาท

 1000 ชิ้น 45 บาท

สายชาร์จเก็บได้

 300 ชิ้น 60 บาท

 500 ชิ้น 55 บาท

 1000 ชิ้น 50 บาท

นาฬิกาตั้งโต๊ะ

 500 ชิ้น 60 บาท

 1000 ชิ้น 55 บาท

 3000 ชิ้น 50 บาท

เครื่องคิดเลขพกพา

 300 ชิ้น 60 บาท

 500 ชิ้น 50 บาท

 1000 ชิ้น 45 บาท

ปากกาไฮไลน์

 300 ชิ้น 60 บาท

 500 ชิ้น 55 บาท

 1000 ชิ้น 50 บาท

ที่แขวนแปรงสีฟัน

 300 ชิ้น 50 บาท

 500 ชิ้น 45 บาท

 1000 ชิ้น 40 บาท

แผ่นรองเมาท์

 500 ชิ้น 50 บาท

 1000 ชิ้น 45 บาท

 3000 ชิ้น 40 บาท

 

Visitors: 56,793