สินค้าพรีเมี่ยม 30 บาท

สินค้า ราคา 30 บาท ใช้เวลาผลิต 20-35 วัน แล้วแต่ชนิดของสินค้า 

สินค้ารวมทำโลโก้แล้ว 1 สี 1 ตำแหน่ง

สินค้าบางชนิด สามารถผลิต  7-15 วันได้ ราคาจะแพงขึ้นอีก 2-3 บาท

ในกรณีต้องการสินค้าด่วน รบกวนติดต่อมาโดยตรง 

Post-it-301

300 ชิ้น 35 บาท

    500 ชิ้น 32 บาท    

    1000 ชิ้น 30 บาท    

Post-it-302

300 ชิ้น 33 บาท

    500 ชิ้น 30 บาท    

  1000 ชิ้น 28 บาท 

พัดลมมือถือ

300 ชิ้น 35 บาท

    500 ชิ้น 32 บาท    

  1000 ชิ้น 30 บาท 

หูฟัง

300 ชิ้น 30 บาท

    500 ชิ้น 28 บาท    

  1000 ชิ้น 26 บาท

   

ไฟฉาย

300 ชิ้น 30 บาท

    500 ชิ้น 28 บาท    

  1000 ชิ้น 26 บาท

   

สมุดพร้อมปากกา

300 ชิ้น 30 บาท

    500 ชิ้น 28 บาท    

  1000 ชิ้น 26 บาท

 

สมุดพร้อมPost-it

300 ชิ้น 30 บาท

    500 ชิ้น 28 บาท    

  1000 ชิ้น 26 บาท

 
                เครื่องคิดเลข

300 ชิ้น 35 บาท

    500 ชิ้น 32 บาท    

  1000 ชิ้น 30 บาท

    กล่องเครื่องมือช่าง

300 ชิ้น 35 บาท

    500 ชิ้น 32 บาท    

  1000 ชิ้น 30 บาท

                  สายวัด

300 ชิ้น 35 บาท

    500 ชิ้น 32 บาท    

  1000 ชิ้น 30 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 56,794