กระเป๋าจัดระเบียบ

กระเป๋าจัดระเบียบ

       สินค้าพรีเมียมชนิดนี้ เหมาะสำหรับบุคคลระดับผู้บริหารที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ เช่น แฟร์ชไดช์ ฮาร์ดดิส เป็นต้น ยุคสมัยนี้ อุปกรณ์ของมือถือและคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ควรจะมีกระเป๋าจัดระเบียบเอาไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริหารน่ะครับ

  ตัวอย่างกระเป๋าแบบต่างๆ

 

 

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1011

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

 

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1012

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

 

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1013

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1014

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

รหัส DRS

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1015

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1016

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1017

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

   

กระเป๋าจัดระเบียบ

BG1018

สามารถเก็บอุปกรณ์ได้หลายช่อง

สินค้าสามารถทำโลโก้ได้

สินค้าสามารถกันน้ำได้

   

 

 

ต้องการใบเสนอราคาหรือติดต่อกลับ 

 

Visitors: 56,000