Eco product

            ในยุคที่กระแสโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยยืดชีวิตโลก ไม่ให้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากมีความชัดเจนแล้วว่าภายในอีก 20-30 ปีข้างหน้า อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสและหนึ่งในมาตรการทางอ้อมที่หลายชาติยักษ์ใหญ่ในสหภาพยุโรป อาทิ เยอรมนี ขานรับ เพื่อช่วยกู้โลกก็คือความพยายามในการปรับมาตรฐานของสินค้าและบริการสีเขียว ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเยอรมนีสร้างฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่รู้จักกันในนามของบลู แองเจิล ซึ่งเป็นฉลากสินค้าที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้กระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้า ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า 30 ปี จนปัจจุบันสามารถเพิ่มฉลากเขียวได้ 30% และกำลังเพิ่มเป็น 50%

             ในอีก 3 ปีอูลฟ์ เจคเคิล ตัวแทนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บอกถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น และนี่เป็นเหตุผลที่เยอรมนี กำลังให้ความช่วยเหลือผ่านทาง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GTZ) ในการขยายความร่วมมือการส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะที่ 2 กับไทย และกลุ่มสมาชิกอา เซียน และอาเซียนบวก 3 ขึ้นเมื่อหันกลับมาดูบทบาทของไทยต่อมาตรการดังกล่าว ถือเป็นเรื่องน่ายินดีว่าเราเริ่มรณรงค์ผ่านทางโครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2551-2554 โดยมีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแม่งานหลักจากการดำเนินงานมาแล้ว 4 ปี โดยมีหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรม 170 แห่งเข้าร่วมในการใช้สินค้าและบริการ 17 รายการ อาทิตลับหมึก กระดาษ เครื่องพิมพ์ กระดาษชำระ เครื่องถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร ซองบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด หลอดฟลูออร์เรสเซนต์ แบตเตอรี่ บริการทำความสะอาด บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และบริการโรงแรมนั้น เราพบว่า ช่วยรัฐประหยัดเงิน 359 ล้านบาทหรือ 39% รวมทั้งลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 25,685 ตัน

               วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บอกถึงความสำเร็จ พร้อมว่า ประเทศไทย ถือเป็นผู้นำในการแปลงนโยบายสินค้าสีเขียวไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ดังนั้นไทยอาจจะเป็นต้นแบบในการดึงชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกัน กำหนดมาตรฐานสินค้า และบริการสีเขียว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) อีกด้วยเขาย้ำว่า ขณะนี้คพ.ร่วมกับ GTZ ในการขยายความร่วมมือการส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะที่ 2 ระหว่างปี 2555-59 มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และประชาชนระดับครัวเรือนใช้สินค้าและบริการสีเขียวนอกจากนี้ยังได้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง ในการใช้มาตรการทางภาษี ให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าสีเขียวด้วย พร้อมกันนี้ยังเตรียมกำหนดมาตรฐานสินค้าสินค้าเขียวเพิ่มในกลุ่มรถยนต์ หลอดไฟ และกระดาษบางชนิดเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายสร้างแรงจูงใจในการใช้สินค้าสีเขียวเพิ่มอีกเท่าตัวของปัจจุบัน" เขา ระบุแทบไม่น่าเชื่อว่าจากข้อมูลของสหประชาชาติ ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่ ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาล โดยกว่าครึ่งหนึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริโภคของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น ผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายจึงควรคำนึงถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นถือเป็นงานที่ท้าทายของสมาชิกอาเซียน ที่จะรวมตัวกันใช้สินค้าสีเขียวอย่างจริงจัง เพื่อกู้ภาวะโลกร้อน

สมุดพร้อมปากกา  GP102

สั่งขั้นต่ำ 300 ชิ้น ราคา 55 บาท

 

   

สมุดพร้อมปากกาและเครื่องคิดเลข  GP103

สั่งขั้นต่ำ 300 ชิ้น ราคา 89 บาท

                                     

สมุดพร้อมปากกา  GP104

สั่งขั้นต่ำ 300 ชิ้น ราคา 159 บาท

                                                                                         

 

สมุดพร้อมปากกา  GP105

สั่งขั้นต่ำ 300 ชิ้น ราคา 60 บาท

 

สมุดพร้อมปากกา  GP106

สั่งขั้นต่ำ 300 ชิ้น ราคา 89 บาท

 

สมุดพร้อมปากกา  GP107

สั่งขั้นต่ำ 500 ชิ้น ราคา 55 บาท

 

 สนใจสินค้าประเภทอื่นๆ ติดต่อได้ที่ nnutapup@gmail.com line: nnutapup

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องการใบเสนอราคาหรือติดต่อกลับ 

 

Visitors: 56,794